Concurs

REGULAMENT CONCURS

 1. ORGANIZATOR CONCURS

Alt Service S.R.L., cu sediul în str Tautiului nr 19D, ap 7, ansamblul Sara-Selena, Floresti, jud Cluj legal reprezentată prin Lavinia Iepure, în calitate de Administrator, denumită în continuare “Organizatorul”

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament obligatoriu pentru toţi participanţii. Regulamentul va fi publicat pe perioada desfăşurării CONCURSULUI pe pagina de Instagram/ site www.ifamily.ro Regulamentul este disponibil, în mod gratuit, oricărui solicitant la adresa Organizatorului și online www.ifamily.ro Organizatorul işi rezervă dreptul de a modifica /completa şi / sau schimba Regulamentul, precum şi dreptul de a suspenda şi / sau înceta desfăşurarea Campaniei, cu condiţia înştiinţării prealabile a participanţilor cu privire la orice modificare / completare a vreuneia din prevederile acestuia. Eventualele modificări vor intra în vigoare numai după ce vor fi aduse la cunoştinţa publicului in aceeasi forma in care au fost comunicate initial.

 1. PERIOADA ȘI LOCUL DE DESFĂȘURARE

Concursul va fi activ incepand cu publicarea postarii de concurs în intervalul orar 16:00-20:00, în data de 10 Aprilie şi se încheie la ora 23:59 în data de 14 Aprilie.

Concursul se va desfășura pe pagina de Instagram https://www.instagram.com/flavia_mihasan/ .

III. DREPTUL DE PARTICIPARE 

Pot participa la Concurs persoanele fizice cu vârsta de peste 14 (paisprezece) ani care au dat follow ( ,,Urmărește’’) paginii de Instagram @ifamily.ro și care în perioada 10 Aprilie-14 Aprilie 2023:

 • Postează la imaginea de concurs un comentariu în care mentioneaza (tag) cat mai multi prieteni, conturi valide si active de Instragram, pe care considera ca ii va bucura campania.

Participarea la concurs a persoanelor având vârsta sub 18 ani este condiționată de prezentarea acordului scris al părinților sau reprezentanților legali privind participarea la concurs și primirea premiilor. Acordul se va prezenta la data ridicării premiilor.

Nu pot participa la Concurs:

 • angajații organizatorului, soțul/soția sau rudele de gradul întâi ale acestora (părinți, copii);
 • persoanele juridice, indiferent de natura acestora sau persoanele fizice autorizate, precum și persoanele fizice sub vârsta de 14 ani.
 1. PREMII

Premiile CONCURSULUI vor fi acordate prin tragere la sorți.

Se va organiza o singură extragere la sorți dintre persoanele înscrise la concurs.  Se va acorda un singur premiu  constand intr-un pachet de produse oferite de Organizator. Premiul consta in urmatoarele produse:

 • 1. Caserolă prânz din Tritan cu 4 compartimente, verde; nu conține  materiale toxice (nu conține BPA, ftalați sau plumb), Certificată LFGB de către SGS, brand Citron.; - 200 lei
 • 2. Set tacâmuri cu 3 piese din inox și silicon design Dino - conține o lingură, o furculiță și un cuțit confecționate din inox 304 cu mâner de silicon, brand Citron;-125 lei
 • 3. Zâna Mathilda 55 cm fabricată manual din bumbac și in, cu o umplutură 100% reciclabilă, brand Picca Loulou;-189 lei
 • 4. Porcușorul zburător Marley în cutie cadou de la brandul Picca Loulou fabricat manual din bumbac și in, cu o umplutură 100% reciclabilă;- 139 lei
 • 5. Poodle-ul Patricia, regina frumusetii de la Picca Loulou, fabricată manual din bumbac și in, cu o umplutură 100% reciclabilă;- 129 lei
 • 6. Rucsac mare cu Lupul Năzdrăvan din bumbac plușat, brand Ebulobo;- 179lei
 • 7. Cartea Look and find The Mouse Mansion - Julia și Sam sunt doi șoricei care locuiesc în Conacul Șoriceilor. Când sunt împreună găsesc tot felul de aventuri – și tot felul de necazuri! Alăturați-vă lui Sam și Julia în căutarea celor mai mici detalii ale imensului Conac al Șoriceilor. Există o mulțime de lucruri de explorat și descoperit în toate magazinele, coridoarele, dormitoarele, bucătăriile și chiar în exterior - dacă te uiți suficient de atent! – 99 lei
 • 8. Sam este unul dintre personajele principale din cartea The Mouse Mansion, un pluș de 12 cm. Locuiește chiar în mijlocul Conacului împreună cu tatăl său, cu mama lui, cu frații și surorile lui. Are doi bunici și două bunici, o pereche de mătuși și un unchi. Sam este super timid și foarte manierat. Când Sam este cu Julia, face lucruri pe care nu ar îndrăzni niciodată să le facă singur.- 89 lei
 • 9. Julia este celalalt personaj principal al povestii The Mouse Mansion și locuiește într-un apartament mic de la etajul șase, în spatele Conacului. Este super băgăcioasă și foarte încăpățânată. Se plictisește ușor și este mereu în căutare de aventuri. -89 lei
 • 10. Miffy din bumbac organic Fudge, 23cm – 129 lei

Valoarea totala a premiului este de: 1367 lei 

Premiul acordat nu poate fi înlocuit cu alt premiu și nici nu se poate acorda contravaloarea lui în bani. În cazul refuzului unui câștigător de a beneficia de premiul câștigat, așa cum este acesta descris în Regulament, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului.  

Organizatorul   va   face   public   numele câștigătorului  pe pagina de Instagram @ifamily.ro sau prin orice alte modalități agreate de Organizator pentru publicitate.

Trimiterea premiului către câștigătorul validat se va putea face începând cu data de 19.04.2023, în   baza   validării   condițiilor   din   prezentul   Regulament   și   completării documentelor necesare.

 1. TAXE SI IMPOZITE

Orice obligație de natură fiscală în legătură cu premiul câștigat, este în sarcina exclusivă a câștigătorului, cu excepția impozitului ce trebuie reținut la sursă conform prevederilor legale în vigoare, doar dacă acesta va fi datorat.

 1. TRAGERILE LA SORȚI

Tragerea la sorți, prin intermediul căreia se va declara câștigătorul, va avea loc în perioada 15 -19 Aprilie 2023.

Tragerea la sorți va fi efectuată prin intermediul platformei https://commentpicker.com/facebook-instagram.php de către reprezentanții  Organizatorului.

La tragerea la sorți vor participa toate înscrierile valabil efectuate.

VII. CONDIȚII DE VALABILITATE A ÎNSCRIERILOR. ANULAREA ÎNSCRIERILOR

Înscrierea este valabilă dacă:

 • a fost efectuată în perioada de desfășurare al Concursului;
 • persoana înscrisă a dat follow (,,Urmărește’’) paginii de Instagram @ifamily.ro;
 • persoana înscrisă a postat la imaginea de concurs un comentariu în care mentioneaza (tag) cat mai multi prieteni, conturi valide si active de Instragram.

VIII. CONDIȚII DE VALIDARE A CÂȘTIGĂTORILOR

Castigatorul selectat prin tragere la sorti va fi anuntat prin editare ulterioara la postarea de concurs, prin publicarea numelui de cont Instagram (handle) cu care acesta s-a inscris in concurs.

Organizatorul se obligă să contacteze câștigătorii prin intermediul unui mesaj trimis pe pagina de Instagram de pe care s-a efectuat înscrierea în cursul zilei de 19 Aprilie 2023.

Câștigătorul trebuie să răspundă în termen de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe contul de Instagram @ifamily.ro care să conțină confirmarea acceptării premiului, numele și prenumele, numărul de telefon și opțional adresa de e-mail.

Organizatorul   va   face   public   numele câștigătorului  pe pagina de Instagram @ifamily.ro in story.

Pentru identificarea și ridicarea/intrarea în posesia premiului, câștigătorul desemnat va:

- prezenta Organizatorului un document de identitate: pașaport, buletin de identitate sau carte de identitate;

Câștigătorul va intra în posesia premiului, doar după ce va semna un proces verbal de predare-primire al premiului cu Organizatorul Concursului.

Câștigătorul va fi invalidat dacă nu răspunde în termen de 72 de ore de la data contactării printr-un mesaj transmis pe pagina de Instagram @ifamily.ro sau mesajele trimise nu conțin datele solicitate.

 

 1. INFORMAREA PARTICIPANȚILOR CONFORM LEGII 677/2001

Prezentul Regulament de participare, Anexele sale și eventualele Acte Adiționale vor fi publicate pe www.ifamily.ro

            Participarea la campanie implică obligativitatea respectării prevederilor prezentului Regulament.

Prin participarea la prezentul Concurs, participanții sunt de acord ca datele lor de identitate să intre în baza de date a Organizatorului, acestea putând fi folosite pentru activitățile de marketing ale acestuia cu respectarea dispoziţiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

Conform Legii 677/2001, participanții au dreptul de acces gratuit la datele personale colectate sau prelucrate de Organizator.

Participanții au, de asemenea, dreptul de intervenție asupra datelor putând, după caz, solicita rectificarea, reactualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001, în special a datelor incomplete sau inexacte.

În condițiile de mai sus participanții pot, totodată, solicita transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, având dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația particulară, ca datele care îi vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare.

De asemenea, participanții au dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care îi vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor menționate la paragrafele de mai sus, participanții vor adresa o cerere scrisă, datată și semnată, adresată catre SC Alt Service S.R.L.  la adresa de e-mail: office@ifamily.ro sau la sediul social al Organizatorului din localitatea Floresti, str Tautiului nr 19D, sc 1, ap 7, ansamblul Sara-Selena, jud Cluj.            

 1. CONTESTAȚII

Cererea scrisă, expresă și motivată, a participanților la prezenta Tombolă, în vederea sesizării organizatorului cu privire la nerespectarea prezentului Regulament trebuie transmisă la adresa de e-mail: office@ifamily.ro sau la sediul social al Organizatorului din Floresti, str Tautiului nr 19D, sc 1, ap 7, ansamblul Sara-Selena, jud Cluj, până pe data de 19 Mai, orice sesizare în acest sens depusă după trecerea termenului de mai sus fiind considerată nulă de drept și neavenită.

            Reclamațiile transmise vor fi soluționate în termen de 30 de zile calendaristice de la data primirii. 

 1. ÎNCETAREA CONCURSULUI

Prezentul concurs poate să înceteze numai  în cazul producerii unui eveniment ce constituie forță majoră, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezentele Tombole. 

XII. LITIGII

Eventualele litigii apărute între Organizator și participanții la prezenta acțiune se vor rezolva pe cale amiabilă sau în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești competente de la sediul Organizatorului.

XIII. ALTE DISPOZIȚII

Orice modificare / completare a prezentului Regulament se face în scris, în baza unui Act Adițional.

Prezentul Regulament a fost încheiat în 3 exemplare, fiecare cu valoare de original.

                                     ORGANIZATOR

                                        Alt Service S.R.L.